Kijk ook eens op onze persoonlijke websites

www.2metdenatuur.nl
www.martin.2metdenatuur.nl
www.erwin.2metdenatuur.nl

 
 

      

Reuzenstern
(Sterna caspia)
 
Kenmerken

De reuzenstern wordt 48 tot 55 cm lang en heeft een spanwijdte van 96 tot 111 cm. Met deze afmetingen is het de grootste stern. In vlucht lijken ze meer op een meeuw dan op een stern vanwege de langzame vleugelslagen. Ze hebben een zeer grote rode snavel. Op de onderzijde van de handpennen bevindt zich veel zwart. Ze hebben zwarte poten en een zwarte bovenzijde van de kop. Het geluid is een fel en rauw, reigerachtig krre-AHK.

Broedgedrag
Ze broeden solitair of in kolonies. Het broeden vindt plaats op afgelegen, lage eilanden die vlak voor de kust liggen. Het nest bestaat uit een kuiltje in de grond.

Voedsel
Het hoofdvoedsel van de reuzenstern bestaat voornamelijk uit vis. Deze visjes worden soms ver van de broedkolonie gevangen. Soms wel 30 tot 60 kilometer verderop.

Trekgedrag
De reuzenstern is in Nederland een zomergast en kan aangetroffen worden van april tot oktober. Ze overwinteren in West-Afrika en soms in het Middellandse-Zeegebied. De trek van deze vogels vindt voor een gedeelte over het land plaats. Daarbij volgen ze rivieren die door Europa lopen. De oversteek over de Sahara vindt plaats in maart en november.


 

 
   
 

 


Natuurfotografie www.2metdenatuur.nl
Eigendom van Martin ten Wolde en Erwin Bruulsema